Verwerkingsvoorschrift Keramische Terrastegels
 1. Opritten: Voor opritten kunt u deze buitentegels alleen leggen in gewapend beton.
 2. Terras of tuinpad: Voordat u begint:
 3. Controleer voor verwerking de producten op eventuele beschadigingen of afwijkingen.
 4. Gebruik schoon, voldoende drainerend brekers- of ophoogzand.
     3. Tegels leggen:
 •  Tegels leggen op een gestabiliseerd afgevleid zandbed. Gebruik daarbij 25 kilo stabilisatiemortel per 5 m2.
 •  Het aanbrengen van een hechtmortel tussen de tegel en ondergrond vergroot de hechting aan de ondergrond en verminderd de kans op losliggende tegels.
 •  Leg de tegels vervolgens met een voeg van 3 tot 5mm.
     4. Na het leggen:
 • Klop de tegels voorzichtig aan met een rubberhamer.
 • Maak vervolgens de bestrating goed schoon zodat er geen cementresten achterblijven.
 • Daarna dient u de schone bestrating licht vochtig te maken zodat de onderlaag kan verharden.
      4.Voegen:
 • Na het schoonmaken kunt u de voegen vullen met zilverzand of voegmortel. Gebruikt u voegmortel, lees dan eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Bij het verwerken van voegmortel dient de bestrating wel eerst volledig droog te zijn. Wij adviseren EUROSTONE polymeerzand.
 • Ook kunnen de tegels verwerkt worden op tegeldragers. Dit is voor verwerking op balkons en andere verharde onderlagen.
Er zijn meerdere methodes voor het verwerken van keramiek, vraag hierna bij u verkoper.

Let op: Klachten door een verkeerde verwerking of behandeling worden niet in behandeling genomen.
Voor verder voorwaarden zie onze algemene voorwaarden, deze zijn vinden op de site.